Bảng giá hosting

Linux Hosting
- PHP 5.x, Zend optimizer
- MySQL 5.x
- Protected Directories
- POP3/SMTP/IMAP/Webmail
- FTP, HTTP File Manager
- FrontPage Extensions
- 24/7/365 Email & Helpdesk support
- 99.9% Server uptime
- Joomla, PHPBB, OS Commerce,...
- Weekly Backup
Windows Hosting
- ASP 3.0/ASP.NET 1.1/2.x/3.x/4.x
- PHP, Zend optimizer , MySQL
- MS Access/MS SQL Server 2005/2008
- ASP Email, ASP Upload, ASP Jpg, JMail
- POP3/SMTP/Webmail
- FTP, HTTP File Manager
- Microsoft FrontPage 2000 Server Extentions
- 99.9% Server uptime
- 24/7/365 Email & Helpdesk support
- Weekly Backup
Linux Hosting
Thông TinCá NhânCá Nhân ++Bán Chuyên NghiệpBán Chuyên Nghiệp ++Chuyên NghiệpDoanh NghiệpTM Ðiện Tử
Server đặt tại
Nhà cung cấp Server Siêu Siêu Nhỏ
Chi phí 420.000/Năm 645.000/Năm 880.000/Năm 1.410.000/Năm 1.890.000/Năm 3.800.000/Năm 5.350.000/Năm
Dung Luợng 300 MB 750 MB 1.2 GB 2 GB 3 GB 5 GB 7 GB
Băng Thông 5 GB 15 GB Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Subdomain 10 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Email POP3/webmail 10 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
PHP5 , GD2
MySQL5 1 1 3 5 7 9 15
Park Domain 3 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited 60
Backup Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần
Giá trên chưa bao gồm VAT
Windows Hosting
Thông TinCá NhânCá Nhân ++Bán Chuyên NghiệpBán Chuyên Nghiệp ++Chuyên NghiệpDoanh NghiệpTM Ðiện Tử
Server đặt tại
Nhà cung cấp Server Siêu Siêu Nhỏ
Chi phí 420.000/Năm 645.000/Năm 880.000/Năm 1.410.000/Năm 1.890.000/Năm 3.800.000/Năm 5.350.000/Năm
Dung Luợng 300 MB 750 MB 1.2 GB 2 GB 3 GB 5 GB 7 GB
Băng Thông 5 GB 15 GB Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Subdomain 10 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Email POP3/webmail 10 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
PHP5 , GD2
MySQL5 0 1 2 3 5 10 15
Park Domain 3 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Backup Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần
Giá trên chưa bao gồm vat
Các dịch vụ cộng thêm
  • - 1G Bandwidth Extra: + 20.000 đ/1 tháng
  • - 10G Bandwidth Extra: + 188.000 đ/1 tháng
  • - 20G Bandwidth Extra : + 300.000 đ/1 tháng
  • - 100G Bandwidth Extra : + 820.000 đ/1 tháng
  • - 200G Bandwidth Extra : + 1.200.000 đ/1 tháng
  • - Restore data for Hosting : + 200.000 đ/Onetime