Tin Công Nghệ

 • Chuyển sắc gradient với CSS
  Chuyển sắc gradient với CSS

  Trong bài sử dụng CSS3 ngày nay tôi có giới thiệu một số thuộc tính CSS3 đang được sử dụng rộng dãi trong thiết kế web hiện đại ngày nay, trong bài này tôi xin giới thiệu về gradient chuyển sắc với CSS.

  >>> Xem thêm
 • CSS3 transform - transition
  CSS3 transform - transition

  Bài này xin giới thiệu về 2 bộ thuộc tính rất tuyệt vời của CSS3 là transform và transition đồng thời là một ví dụ gallery nhỏ với sự kết hợp của 2 bộ thuộc tính này.

  >>> Xem thêm
 • Những thẻ mới trong HTML5
  Những thẻ mới trong HTML5

  Sự phát triển của HTML đã dừng lại vào năm 1999 với HTML4. W3C đã tạo nên sự thay đổi mạnh mẽ dựa theo cấu trúc của ngôn ngữ XML để tạo nên chuẩn web, tuy nhiên với phiên bản mới HTML5 sự đột phá sẽ trở nên thấy rõ nhất, có thể một vài thẻ cũ sẽ không tồn tại nữa thay vào đó là những thẻ mới và cũng có nhiều thẻ sẽ không mất đi mà được làm mới hơn.

  >>> Xem thêm